dual energy ct

Semesterersättning byggavtalet

Semesterersättning byggavtalet

När arbetstidsförkortning tillämpas på en arbetsplats så har de anställda rätt till betald ledighet, kompensation i pengar eller kompensation i pensionspremieavsättning i den mån arbetstidsförkortningen tjänats in. Bestämmelser om arbetstidsförkortning finns i kollektivavtal och/eller anställningsavtal.


Kortkommandon pc sök

Kortkommandon pc sök

Öppna en listruta eller ett uppslag. Öppna sidan Mina inställningar. Öppna aktuellt kort eller dokument i ett nytt fönster. Infoga en ny rad i ett dokument. Ta bort raden i ett dokument, en journal eller ett förslag. Maximera radartikeldelen på en dokumentsida. Öppna hjälpen för sidan. Navigera vid anpassning.


Surfa anonymt

Surfa anonymt

Många olika personer kan se vad du gör när du surfar på mobilen och datorn. Läs här vad du kan göra för att hålla dig anonym.


Blended movie

Blended movie

Looking back, 2019 really capped off 10 years’ worth of cinema with a bang. Mega-blockbuster sagas that spanned years came to a close, thanks to Avengers: Endgame and Star Wars: Episode IX—The Rise of Skywalker. Meanwhile, some of the decad


Sweden poverty rate

Sweden poverty rate

In 2013 we asked a set of knowledge questions to the public in Sweden, only to Only 23% knew that the global poverty rate has been halved during the last 


Socialism kapitalism

Socialism kapitalism

Socialism Takes, Capitalism Creates Socialism seems to be growing in popularity—especially among the younger generations. In fact, according to a recent Harris Poll, half of American Millennials and those belonging to Generation Z say they would prefer to live in a socialist country.


Lerum energi ab

Lerum energi ab

Lerum Energi AB, REL00106 Rapporterade data för 2010-2013 (egen avbrottsnivå) jämförs med medelavbrottsnivån som beräknas enligt bilaga 8. Avbrottsnivå för 2010-2013 för respektive kundkategori och indikator framgår av tabell 1 nedan. Av tabell 2 framgår beslutade normnivåer för tillsynsperioden 2016-2019. SAIDI. 1. anges i minuter


Helen eriksson stockholm

Helen eriksson stockholm

www.stockholm.se Jämför verksamheter. Helen Eriksson, handläggare. Telefon 508 03 353 helen.r.eriksson@stockholm.se. Monika Jonsson, enhetschef.


Skanes kylteknik

Skanes kylteknik

kontakta el & kylteknik fÖr pÅlitlig elinstallation i helsingborg med omnejd DITT PROFFS PÅ EL OCH KYLANLÄGGNINGAR Våra trygga eltjänster vänder sig till såväl företag, affärer, industrier och restauranger som privatpersoner i både villor och lägenheter.


Gora egen regskylt

Gora egen regskylt

Du kan även ta med egen musik också om du vill. Hörselkåporna är lite roliga då musiken leds genom ett plaströr där luften vibrerar så membranen i kåporna alstrar ljud. Detta på grund av att du inte kan ha några ferromagnetiska material i rummet då magnetfältet är ohyggligt starkt.


Utsatt område

Utsatt område

2021-02-09


Agnetha gånemo

Agnetha gånemo

Svenska Iktyos-föreningen firar 20 års jubileum i Ängelholm i helgen. Föreningen startades av Agneta Gånemo som bor strax utanför Ängelholm.


Kebab kommer från

Kebab kommer från

Det vi svenskar kallar kebab heter i själva verket dönerkebab och har fått sitt namn från de turkiska orden för ”grillat kött” och ”att snurra”. Att grilla kött på vågräta, snurrande spett hade turkarna i och för sig gjort länge, men det var när restaurangägaren Iskender Efendi började experimentera med lodräta spett i slutet av 1800-talet som kebaben som vi känner den i dag föddes.


Att gora i skane

Att gora i skane

"MittSkåne ska vara Skånes mest upplevelserika natur- och matland 2020" att kvalitetssäkra projektplaner, göra utbetalningsansökningar och slutrapportera.


John kluge sångare

John kluge sångare

2020-09-21